Yaa Allaah

Bismillaahi was-salaatu was-salaamu alaa Rasoolillaah50cm x 60cm.

"Yaa Allaah" (O Allaah) written in top left hand corner, with golden border. Adhaan on right hand side of painting, leading from bottom reaching top of canvas.