Yaqeen

Bismillaahi was-salaatu was-salaamu alaa Rasoolillaah30cm x 40cm.

"Yaqeen" (certainty) written in black on mixture of shades of brown background. Ayaat written on side.