Yaa Allaah, Yaa Muhammad

Bismillaahi was-salaatu was-salaam 'alaa Rasoolillaah50cm x 60cm

Two complementary canvases with "textured" white background, with "Yaa Allaah" and "Yaa Muhammad (sallallaahu 'alayhi wa sallam)" painted in black.